top of page
ld-export-b5a4cdcc-05292022.JPG

Träningsgrupp

Elitgruppen

Oavsett vilka ambitioner man har som friidrottare så är GKIK en förening som erbjuder träning för alla åldrar. När man är 15 år eller äldre delar vi upp träningsgrupperna i två delar: Elit och Motion. Detta är ingen statisk indelning utan ambitioner kan växla över tid vilket innebär att man kan "hoppa" mellan elit och motion. Detta sker dock säsongsvis för att skapa kontinuitet i grupperna.

Elitgruppen riktar sig till dig som aktiv som vill "satsa" på friidrotten - både tränings- och tävlingsmässigt.

Lite kort om elitgruppen:

  • Ledarledd träning cirka 4-5 gånger / veckan

  • Träningen är huvudsakligen grenområdesindelad

  • Den aktive tävlar regelbundet både inom- och utomhussäsong förutsatt att den aktive är skadefri mm. Detta bedöms från fall till fall.

  • Individuella utvecklingssamtal på årlig basis

  • Merparten av de aktiva har individuella träningsupplägg

Tränare

Ida Schöldsten tel. 0762644587

Träningstider

Träningsupplägget varierar vad gäller dagar och tider, men utgångspunkten är att det erbjuds tränarledda träningar 4-5 gånger i veckan. 

ld-export-637580ce-08202022 (1).JPG
bottom of page