top of page
IMG-8854_edited_edited.jpg

Stadgar & värdegrund

För att läsa föreningens stadgar kan du följa länken nedan. 

Idrottens värdegrund

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att: Föreningen ska bedriva följande idrotter:

  • Friidrott

  • Basket

  • Handboll (vilande sedan 2015)

 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Läs mer om idrottens värdegrund på Riksidrottsförbundets hemsida

Telefonnummer

031-828580

Mejl 

Följ oss

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page