top of page
GÖTEBORGS KVINNLIGA IDROTTSKLUBB (26).png

Träningsgrupper

Våra träningsgrupper är dels indelade efter ålder, men till viss del även efter individens ambitionsnivå. För barn och unga upp till 14 år ingår du i en träningsgrupp endast baserat på din ålder. För aktiva som fyllt 15 år finns det möjlighet att välja grupp baserat på individens egna önskemål och ambitioner med friidrotten. 

bottom of page